Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.4.2021 - Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rajsko, gmina Opatówek.

Informacje o zamówieniu
Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rajsko, gmina Opatówek.
Zp.In.271.4.2021
tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-03-31 09:45:00
2021-03-31 10:00:00
2021-04-29

: 2021-03-11 10:09:30
: Woźniak Wojciech