Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

131/2020 - Dostawa impalntów do zaopatrywania złamań w obrębie ręki i stopy

Informacje o zamówieniu
Dostawa impalntów do zaopatrywania złamań w obrębie ręki i stopy
131/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-01-29 10:00:00
2021-01-29 12:00:00
2021-03-29

: 2020-12-28 08:45:40
: Maciejewska Martyna