Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-64-2023 - Zakup systemu kopii zapasowych wraz ze sprzętem

Informacje o zamówieniu
Zakup systemu kopii zapasowych wraz ze sprzętem
DZP-270-64-2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-09-19 09:00:00
2023-09-19 09:30:00
2023-10-18

: 2023-09-08 15:58:12
: Perlińska Karolina