Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-64-2018 - Zakup materiałów dla Zakładu Hemodynamiki II

Informacje o zamówieniu
Zakup materiałów dla Zakładu Hemodynamiki II
DZP-270-64-2018
przetarg nieograniczony
Dostawy
2018-12-20 11:00:00
2018-12-20 11:30:00
60 dni

: 2018-11-12 10:46:14
: Kupczyk Tomasz