Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.3.2021 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tłokinia Nowa.

Informacje o zamówieniu
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tłokinia Nowa.
Zp.In.271.3.2021
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-03-22 09:45:00
2021-03-22 10:00:00
2021-04-20

: 2021-03-02 12:45:03
: Woźniak Wojciech