Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

30/2020 - Dostawa medycznych środków technicznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa medycznych środków technicznych
30/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-04-23 12:00:00
2020-04-23 12:15:00
2020-06-21

: 2020-03-23 10:51:36
: Harackiewicz Emilia