Zamawiający
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
Tel.: +48126348282
Faks:
Adres strony internetowej: www.krakow.nio.gov.pl

ZP-271-25/24 - Obsługa serwisowa aparatu AnyScan SC oraz tomografów Lightspeed, Somatom

Informacje o zamówieniu
Obsługa serwisowa aparatu AnyScan SC oraz tomografów Lightspeed, Somatom
ZP-271-25/24
Przetarg nieograniczony
Usługi
2024-05-14 10:00:00
2024-05-14 10:30:00
2024-08-11

: 2024-04-15 13:36:03
: Kapela Barbara