Zamawiający
Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie
Garncarska 11
31-115 Kraków
Tel.: +48126348282
Faks: +48124231565
Adres strony internetowej: www.onkologia.krakow.pl

ZP-271-93/18 - Dostawa opatrunków

Informacje o zamówieniu
Dostawa opatrunków
ZP-271-93/18
przetarg nieograniczony
Dostawy
2018-12-07 12:00:00
2018-12-07 12:15:00
60 dni

: 2018-11-21 09:33:23
: Tokarczyk Monika