Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.27.2022 - Przebudowa drogi gminnej nr 675538P ul. Kwiatowa w Opatówku - Etap I

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi gminnej nr 675538P ul. Kwiatowa w Opatówku - Etap I
Zp.In.271.27.2022
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2022-12-20 09:45:00
2022-12-20 10:00:00
2023-01-18

: 2022-12-05 11:24:25
: Woźniak Wojciech