Zamawiający
POWIAT STARACHOWICKI NIP 664-19-34-337; REGON 291009395
dr. Władysława Borkowskiego 4
27-200 STARACHOWICE
Tel.: 276-09-00
Faks: 276-09-02
Adres strony internetowej: www.powiat.starachowice.pl

ZP.272.8.2021 - Remont torowiska SKW na odcinku Marcule Nadleśnictwo - Lubienia

Informacje o zamówieniu
Remont torowiska SKW na odcinku Marcule Nadleśnictwo - Lubienia
ZP.272.8.2021
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-09-22 09:00:00
2021-09-22 11:00:00
2021-10-21

: 2021-09-03 14:06:23
: Kierownik Zamawiającego