Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.12.2022 - Zakup samochodu ciężarowego
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Zakup samochodu ciężarowego
ZDP-DT.3430.12.2022
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-09-15 11:00:00
2022-09-15 11:30:00
2022-10-14

: 2022-09-06 08:35:10
: Kocisz Agnieszka