Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

130/2022 - Dostawa mikroskopu okulistycznego

Informacje o zamówieniu
Dostawa mikroskopu okulistycznego
130/2022
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-01-12 12:00:00
2023-01-12 12:15:00
2023-02-10

: 2023-01-02 10:14:45
: Harackiewicz Emilia