Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

67/2020 - Dostawa leków i materiałów medycznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków i materiałów medycznych
67/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-07-24 11:00:00
2020-07-24 11:15:00
2020-09-21

: 2020-06-22 09:42:48
: Laszkiewicz Ewelina