Zamawiający
Gmina Kępno
Ratuszowa 1
63-600 Kępno
Tel.: 5909400
Faks: 5909402
Adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

WR.271.3.2022 - KONSERWACJA ZIELENI NA WYBRANYCH NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KĘPNO LUB BĘDĄCYCH W JEJ POSIADANIU W 2022 R.

Informacje o zamówieniu
KONSERWACJA ZIELENI NA WYBRANYCH NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KĘPNO LUB BĘDĄCYCH W JEJ POSIADANIU W 2022 R.
WR.271.3.2022
Tryb podstawowy
Usługi
2022-02-21 09:30:00
2022-02-21 10:20:00
2022-03-22

: 2022-02-11 09:45:20
: Hendrys Iwona