Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

116/2022 - Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych
116/2022
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2022-12-29 12:00:00
2022-12-29 12:15:00
2023-03-28

: 2022-11-29 10:20:38
: Harackiewicz Emilia