Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.78.2023.DM - Udzielanie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt w latach 2024 - 2025

Informacje o zamówieniu
Udzielanie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt w latach 2024 - 2025
ZP.271.1.78.2023.DM
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Usługi
2023-11-10 12:00:00
2023-11-10 12:15:00
2023-11-22 09:00:00
2023-11-22 09:10:00
2023-12-09

: 2023-10-27 14:45:03
: Mucha Dorota