Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

55/2019 - Dostawa sprzętu medycznego

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu medycznego
55/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-12-20 11:00:00
2019-12-20 11:15:00
2020-02-17

: 2019-11-19 12:59:00
: Laszkiewicz Ewelina