Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.9.2023 - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobierno

Informacje o zamówieniu
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobierno
Zp.In.271.9.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-03-30 09:45:00
2023-03-30 10:00:00
2023-04-28

: 2023-03-09 12:34:40
: Kubasik Krzysztof