Zamawiający
Gmina Myślenice
Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Tel.: 126392300
Faks: 126392305
Adres strony internetowej: www.myslenice.pl

BZP/271/22/2023 - Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Myślenice - Śródmieście
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Myślenice - Śródmieście
BZP/271/22/2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-04-12 09:00:00
2023-04-12 09:05:00
2023-05-11

: 2023-03-29 11:10:54
: Pacek Bogdan