Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-26-2022 - Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych oraz płynów do terapii nerkozastępczych

Informacje o zamówieniu
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych oraz płynów do terapii nerkozastępczych
DZP-270-26-2022
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-04-22 11:00:00
2022-04-22 11:30:00
2022-05-21

: 2022-04-11 13:00:58
: Perlińska Karolina