Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

CUW.262.61.2021.ASK - Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:Termomodernizacja budynku szkolno-oświatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE

Informacje o zamówieniu
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:Termomodernizacja budynku szkolno-oświatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE
CUW.262.61.2021.ASK
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-10-25 10:00:00
2021-10-25 11:00:00
2021-11-23

: 2021-10-06 08:48:12
: Śliwińska Anna