Zamawiający
Gmina Myślenice
Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Tel.: 126392300
Faks: 126392305
Adres strony internetowej: www.myslenice.pl

BZP/271/15/2023 - Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gmiy Myślenice

Informacje o zamówieniu
Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gmiy Myślenice
BZP/271/15/2023
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2023-03-20 09:00:00
2023-03-20 09:05:00
2023-04-18

: 2023-03-02 10:39:58
: Pacek Bogdan