Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.71.2023.AJ - Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych gminnych oraz przystanków autobusowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2023 - 2024

Informacje o zamówieniu
Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych gminnych oraz przystanków autobusowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2023 - 2024
ZP.271.1.71.2023.AJ
Przetarg nieograniczony
Usługi
2023-10-27 11:45:00
2023-10-27 12:00:00
2024-01-24

: 2023-09-26 10:33:42
: Wesołowska Agnieszka