Zamawiający
Gmina Kępno
Ratuszowa 1
63-600 Kępno
Tel.: 5909400
Faks: 5909402
Adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

WR.271.3.2024 - Budowa placu zabaw w Kępnie

Informacje o zamówieniu
Budowa placu zabaw w Kępnie
WR.271.3.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2024-02-26 08:30:00
2024-02-26 09:00:00
2024-03-26

: 2024-02-05 13:24:18
: Hendrys Iwona