Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

41/2020 - Dostawa zastawek TAVI

Informacje o zamówieniu
Dostawa zastawek TAVI
41/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-05-15 12:00:00
2020-05-15 12:15:00
2020-07-13

: 2020-04-10 11:34:03
: Laszkiewicz Ewelina