Zamawiający
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
Tel.: +48126348282
Faks:
Adres strony internetowej: www.krakow.nio.gov.pl

ZP-271-19/24 - Dostawa leków, w tym żywienia

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków, w tym żywienia
ZP-271-19/24
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2024-03-29 10:00:00
2024-03-29 10:30:00
2024-06-26

: 2024-02-28 10:21:49
: Podsadecka Brygida