Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

11/SZ/2021 - Dostawa monitora do pomiarów hemodynamicznych wraz z modułem rzutu serca

Informacje o zamówieniu
Dostawa monitora do pomiarów hemodynamicznych wraz z modułem rzutu serca
11/SZ/2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-11-05 10:00:00
2021-11-05 11:00:00
2021-12-04

: 2021-10-28 11:19:27
: Czaczkowska Renata