Zamawiający
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza
Czarnieckiego 16
37-500 Jarosław
Tel.: 16 624 40 77
Faks:
Adres strony internetowej: https://e-propublico.pl.

DAG/ZO/33/2023 - Zakup publikacji do Biblioteki PWSTE w Jarosławiu

Informacje o zamówieniu
Zakup publikacji do Biblioteki PWSTE w Jarosławiu
DAG/ZO/33/2023
Uproszczone (pozaustawowe)
Dostawy
2023-09-19 10:00:00
2023-09-19 10:30:00
2023-10-18

: 2023-09-13 12:23:23
: Maślanka-Kudera Iwona