Zamawiający
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza
Czarnieckiego 16
37-500 Jarosław
Tel.: 16 624 40 77
Faks:
Adres strony internetowej: https://e-propublico.pl.

Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
DAG/TP/36/2023 Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb PWSTE w Jarosławiu. 29.09.2023
10:00:00
DAG/TP/34/2023 Dostawa i montaż sprzętu do ćwiczeń fizycznych dla PWSTE w Jarosławiu 27.09.2023
10:00:00
DAG/ZO/35/2023 Zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku 27.09.2023
10:00:00
DAG/TP/31/2023 ZAKUP SPRZĘTU AUDIOWIZULANEGO DLA POTRZEB PWSTE W JAROSŁAWIU 20.09.2023
10:00:00
Usługi
Brak ogłoszeń