Zamawiający
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Czarnieckiego 16
37-500 Jarosław
Tel.: 16 624 40 77
Faks:
Adres strony internetowej: https://e-propublico.pl.