Zamawiający
Gmina Kępno
Ratuszowa 1
63-600 Kępno
Tel.: 5909400
Faks: 5909402
Adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

WR.271.6.2024 - Budowa boiska sportowego w miejscowości Olszowa

Informacje o zamówieniu
Budowa boiska sportowego w miejscowości Olszowa
WR.271.6.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2024-03-08 09:30:00
2024-03-08 10:15:00
2024-04-06

: 2024-02-16 13:01:44
: Hendrys Iwona