Zamawiający
Gmina Myślenice
Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Tel.: 126392300
Faks: 126392305
Adres strony internetowej: www.myslenice.pl

BZP/271/42/2023 - Modernizacja boiska sportowego Orzeł Park w miejscowości Myślenice polegającą na rozbudowie placu sportowo-rekreacyjnego
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Modernizacja boiska sportowego Orzeł Park w miejscowości Myślenice polegającą na rozbudowie placu sportowo-rekreacyjnego
BZP/271/42/2023
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2023-05-31 09:00:00
2023-05-31 09:05:00
2023-06-29

: 2023-05-16 12:59:09
: Pacek Bogdan