Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

80/2021 - Dostawa aparatu RTG z ramieniem C

Informacje o zamówieniu
Dostawa aparatu RTG z ramieniem C
80/2021
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-11-09 11:00:00
2021-11-09 11:15:00
2022-02-06

: 2021-10-27 11:06:23
: Jakimowicz Urszula