Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

125/2022 - Dostawa asortymentu do zabiegów chirurgicznych okulistycznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa asortymentu do zabiegów chirurgicznych okulistycznych
125/2022
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2023-02-02 12:00:00
2023-02-02 12:30:00
2023-05-02

: 2023-01-02 10:17:39
: Wasilczyk Iwona