Zamawiający
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Tel.: 55-86-421
Faks: 7412250
Adres strony internetowej: www.umg.edu.pl

CRZP/149/2022/AZP - Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2022/GA/3 - pamięć RAID i zestaw anten; RID/2022/GA5 - wzmacniacz napięciowy

Informacje o zamówieniu
Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2022/GA/3 - pamięć RAID i zestaw anten; RID/2022/GA5 - wzmacniacz napięciowy
CRZP/149/2022/AZP
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-08-18 10:00:00
2022-08-18 10:15:00
2022-09-16

: 2022-08-10 13:50:52
: Kolesińska Anna