Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

128/2022 - Dostawa materiałów do operacji naczyniowych

Informacje o zamówieniu
Dostawa materiałów do operacji naczyniowych
128/2022
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2023-01-19 12:00:00
2023-01-19 12:15:00
2023-04-18

: 2022-12-23 11:27:25
: Jakimowicz Urszula