Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.2.2021 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szałe ul.Słoneczna i ul. Południowa z odgałęzieniami.

Informacje o zamówieniu
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szałe ul.Słoneczna i ul. Południowa z odgałęzieniami.
Zp.In.271.2.2021
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-03-16 09:45:00
2021-03-16 10:00:00
2021-04-14

: 2021-02-25 12:52:30
: Matusiak Krzysztof