Zamawiający
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Tel.: 55-86-421
Faks: 7412250
Adres strony internetowej: www.umg.edu.pl

CRZP/119/2022/AZP - Zagospodarowanie terenu przy budynku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Informacje o zamówieniu
Zagospodarowanie terenu przy budynku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
CRZP/119/2022/AZP
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-08-16 11:00:00
2022-08-16 11:15:00
2022-09-14

: 2022-07-20 09:30:08
: Kolesińska Anna