Zamawiający
Gmina Kępno
Ratuszowa 1
63-600 Kępno
Tel.: 5909400
Faks: 5909402
Adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

WR.271.36.2023 - Budowa drogi nr 859633P w Krążkowach (od drogi Krążkowy-Kliny w kierunku stacji Hanulin)

Informacje o zamówieniu
Budowa drogi nr 859633P w Krążkowach (od drogi Krążkowy-Kliny w kierunku stacji Hanulin)
WR.271.36.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-11-15 09:30:00
2023-11-15 10:15:00
2023-12-14

: 2023-10-30 12:20:41
: Hendrys Iwona