Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-40-2020 - Sukcesywne dostawy zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi wraz z dzierżawą czytnika do OB

Informacje o zamówieniu
Sukcesywne dostawy zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi wraz z dzierżawą czytnika do OB
DZP-270-40-2020
przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-09-18 11:00:00
2020-09-18 11:30:00
30 dni

: 2020-09-10 14:19:16
: Kupczyk Tomasz