Zamawiający
Gmina Myślenice
Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Tel.: 126392300
Faks: 126392305
Adres strony internetowej: www.myslenice.pl

BZP/271/26/2023 - Przebudowa drogi gminnej w km od 00+000 do km 0+830,60 (z wyłączeniem odcinaka w km 00+280,00 do km 00+332,00) w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi gminnej w km od 00+000 do km 0+830,60 (z wyłączeniem odcinaka w km 00+280,00 do km 00+332,00) w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice
BZP/271/26/2023
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2023-04-27 09:00:00
2023-04-27 09:05:00
2023-05-05 09:00:00
2023-05-05 09:05:00
2023-05-26

: 2023-04-12 10:40:07
: Pacek Bogdan