Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

64/2020/RPO - Dostawa sprzętu medycznego do Kliniki Kardiochirurgii

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu medycznego do Kliniki Kardiochirurgii
64/2020/RPO
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-07-08 12:00:00
2020-07-08 12:30:00
2020-09-05

: 2020-06-24 12:59:39
: Harackiewicz Emilia