Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-23-2020 - Dostawa mebli medycznych na potrzeby Centrum Rehabilitacji i Zakładu Rehabilitacji

Informacje o zamówieniu
Dostawa mebli medycznych na potrzeby Centrum Rehabilitacji i Zakładu Rehabilitacji
DZP-270-23-2020
przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-05-06 09:00:00
2020-05-06 09:30:00
30 dni

: 2020-04-22 14:37:28
: Kupczyk Tomasz