Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.114.2022.AJ - Remont mostu w ciągu ulicy Szkolnej - III POSTĘPOWANIE

Informacje o zamówieniu
Remont mostu w ciągu ulicy Szkolnej - III POSTĘPOWANIE
ZP.271.1.114.2022.AJ
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2022-10-07 11:45:00
2022-10-07 12:00:00
2022-10-24 08:15:00
2022-10-24 08:20:00
2022-11-05

: 2022-09-21 13:54:46
: Janyk Agnieszka