Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.17.2021 - Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji na drogach gminnych na terenie gminy Opatówek w 2021 roku

Informacje o zamówieniu
Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji na drogach gminnych na terenie gminy Opatówek w 2021 roku
Zp.In.271.17.2021
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-08-27 09:45:00
2021-08-27 10:00:00
2021-09-25

: 2021-08-11 20:12:33
: Matusiak Krzysztof