Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.19.2021 - Przebudowa nawierzchni drogi ul. Sosnowa w m. Szałe

Informacje o zamówieniu
Przebudowa nawierzchni drogi ul. Sosnowa w m. Szałe
Zp.In.271.19.2021
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-10-22 09:45:00
2021-10-22 10:00:00
2021-11-20

: 2021-10-06 11:43:37
: Woźniak Wojciech