Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

18/SZ/2019 - Dostawa odczynników i różnych materiałów wraz z dzierżawą aparatury do ZDL USK w Bialymstoku, ul Żurawia 14

Informacje o zamówieniu
Dostawa odczynników i różnych materiałów wraz z dzierżawą aparatury do ZDL USK w Bialymstoku, ul Żurawia 14
18/SZ/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-12-10 10:00:00
2019-12-10 10:15:00
2020-02-07

: 2019-11-04 09:52:11
: Czaczkowska Renata