Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.ewsm.org/

DZP-270-10-2021 - Zakup worków i pojemników na odpady
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Zakup worków i pojemników na odpady
DZP-270-10-2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-03-15 12:00:00
2021-03-15 12:30:00
2021-03-24 11:00:00
2021-03-24 11:30:00
2021-04-13

: 2021-03-05 09:21:42
: Maciejczak Patrycja