Zamawiający
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 7432175
Faks: 8651075
Adres strony internetowej: www.prz.edu.pl

NA/P/323/2022 - Usługi szkolenia studentów Politechniki Rzeszowskiej w Ośrodku Kształcenia Lotniczego w sezonie 2023.

Informacje o zamówieniu
Usługi szkolenia studentów Politechniki Rzeszowskiej w Ośrodku Kształcenia Lotniczego w sezonie 2023.
NA/P/323/2022
Przetarg nieograniczony
Usługi
2023-02-02 10:00:00
2023-02-02 10:15:00
2023-02-08 10:00:00
2023-02-08 10:15:00
2023-05-02

: 2022-12-28 11:53:57
: Pękala Michał