Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.6.2023 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową i remontami dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego

Informacje o zamówieniu
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową i remontami dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego
ZDP-DT.3430.6.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2023-07-11 11:00:00
2023-07-11 11:30:00
2023-09-07

: 2023-07-03 10:27:22
: Kocisz Agnieszka